โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ทางเดินรถทางเอก

ทางเดินรถทางเอก

รถคัน ข ได้สิทธิ์ใช้ทางก่อนเดินรถทางเอก ส่วนรถคัน ก คือทางโท

10 ประเทศในอาเซียน

10 ประเทศในอาเซียน

ทุกท่านรู้ใหมใบขับขี่ที่ใช้ในประเทศไทยใช้ได้ใน 10 ประเทศอาเซียน โดยไม่ต้องทำใบขับขี่สากล

ข้อควรระวังขับรถตอนฝนตกถนนลื่น | โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

ข้อควรระวังขับรถตอนฝนตกถนนลื่น | โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

เมื่อฝนตกน้ำจะกลายเป็นฟิล์มกั้นรถระหว่างยางกับพื้นถนน 1. ตรวจสอบดอกยางมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่