โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ทางเดินรถทางเอก

ทางเดินรถทางเอก

รถคัน ข ได้สิทธิ์ใช้ทางก่อนเดินรถทางเอก ส่วนรถคัน ก คือทางโท

รถจักรยานยนต์ สมัครจองไว้ก่อน สะดวกแล้วค่อยมาเรียน สอบพร้อมรับใบขับขี่ ที่หลังก็ได้นะค่ะ

รถจักรยานยนต์ สมัครจองไว้ก่อน สะดวกแล้วค่อยมาเรียน สอบพร้อมรับใบขับขี่ ที่หลังก็ได้นะค่ะ

รถจักรยานยนต์ สมัครจองไว้ก่อน สะดวกแล้วค่อยมาเรียน สอบพร้อมรับใบขับขี่ ที่หลังก็ได้นะค่ะ

วันหยุด แต่ทางโรงเรียนทั้ง 3สาขา ไม่หยุดนะค่ะ สนใจมาติดต่อได้ค่ะ

วันหยุด แต่ทางโรงเรียนทั้ง 3สาขา ไม่หยุดนะค่ะ สนใจมาติดต่อได้ค่ะ

โปรโมชั่น ตอนรับวันแม่ ยังมีอยู่นะค่ะ แต่ละสาขาไม่เหมือนกัน สนใจสาขาไหน สอบถามตามเพจ สาขา ได้ค่ะ