โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ทางเดินรถทางเอก

ทางเดินรถทางเอก

1                        1        ทางเดินรถที่ได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก

 

 

2          ทางเดินรถที่มีป้าย"หยุด"หรือมีป้ายคำว่า"ให้ทาง"ติดตั้งไว้หรือทางเดินรถที่มีคำว่า"หยุด"หรือเส้น

 

หยุด ซึ่งเส้นสีขาวทึบ หรือเส้นให้ทางเป็นเส้นสีขาวประบนผิวทาง ให้ทางเดินรถที่ขวางหน้าเป็นทางเดินรถทางเอก

 

 

3     ให้ทางเดินรถที่มีช่องทางเดินรถมากกว่าเป็นเส้นทางเดินรถทางเอก

 

 

4     ถนนที่ตัด หรือบรรจบกับตรอก หรือซอย ให้ทางเดินรถที่เป็นถนนเป็นทางเดินรถทางเอก
จากภาพนี้หยุดรถและรอให้รถในทางขวาง(แสดงว่าเป็นทางรอง)หน้าขับผ่านไปก่อน ข. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ

รู้แล้วช่วยแชร์ต่อ