โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ความรู้คู่การขับรถการขับรถผ่านทางร่วมทางแยก

ความรู้คู่การขับรถการขับรถผ่านทางร่วมทางแยก

                                            การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก


เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางแยกให้ปฎิบัติดังนี้

1 ถ้ามีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ในทางแยกนั้นผ่านไปก่อน

2 ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน และไม่มีรถอยู่ในทางร่วมแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน


เว้นแต่มีทางเอกตัดทางโท ผู้ขับ รถในทางเอกมีสิทธิ์ใช้ทางก่อนรู้แล้วช่วยแชร์ต่อ