โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

10 ประเทศในอาเซียน

10 ประเทศในอาเซียน


 ความรู้คู่ใบขับขี่ ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด สามารถนำไปใช้กับประเทศอาเซียนได้ทั้ง 10 ประเทศเลยโดยไม่ต้องทำใบขับขี่สากล กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้มีการออกข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียนในการขับขี่รถยนต์ข้ามแดนได้ คนไทยที่ต้องการไปขับรถในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนม่าร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ไม่ต้องทำใบขับขี่สากล สามารถใช้ใบขับขี่ของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด (ซึ่งมีการระบุข้อมูลของเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย) ไปใช้ขับในประเทศเหล่านั้นได้เลย 

รู้แล้วช่วยแชร์ต่อ