โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

เรื่องน่ารู้คู่รถเมื่อฝนตกไม่ควรปรับรถเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

เรื่องน่ารู้คู่รถเมื่อฝนตกไม่ควรปรับรถเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

 เพราะรถที่ใช้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบพาร์ทไทม์หรือ "ตามต้องการ" เป็นรถที่มีชุด


ส่งกำลังแยกเพื่อส่งกำลังไปยังล้อหน้า กำลังจากล้อหลังจะถูกแบ่งมายังล้อหน้า


อาการท้ายปัด หรือล้อหลังฟรีก็จะน้อยลง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกาะถนนดี เมื่อ


ต้องเลี้ยวในความเร็วสูง ล้อหน้าที่ถูกล็อคให้หมุน จะเลี้ยวได้น้อยลง ทำให้ต้องใช้วง


เลี้ยวที่กว้างขึ้น จึงมีรถประเภทนี้หลุดโค้งให้เห็นกันเป็นประจำ  ระบบขับเคลื่อน 4


ล้อแบบ "พาร์ทไทม์" มีไว้เพื่อช่วยให้รถวิ่งผ่านทางทุรกันดารได้ง่ายขึ้น คือเอาไว้วิ่ง


ทางฝุ่นเป็นหลัก ถ้าใส่ขับ 4 ล้อวิ่งผ่านทางเรียบหรือถนนดำ รถพังแน่นอน ซึ่งต่าง


กับพวงที่เป็น"ฟูลล์ไทม์"หรือ "ตลอดเวลา" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยึดเกาะถนน

รู้แล้วช่วยแชร์ต่อ