โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การดูแลรักษาและการตรวจสภาพของช่วงล่าง | โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

การดูแลรักษาและการตรวจสภาพของช่วงล่าง | โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

ความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างๆบนโครงสร้างยาง 225 ขนาดของหน้ายาง(มม) /45 ขนาดของแก้มยาง(มม) • R โครงสร้างยางแบบเรเดียล •17 เส้นผ่าศูนย์กลางของกระทะล้อ (นิ้ว) • XZA ลายดอกยาง (แบ่งเป็นหลายประเภทแล้วแต่การใช้งาน) • 91 ดัชนีการรับน้ำหนักกรณีใส่แบบล้อเดี่ยว (กรณีนี้บรรทุกได้ 615 กิโลกรัมต่อเส้น) • 91 ดัชนีการรับน้ำหนักกรณีใส่แบบล้อคู่ (กรณีนี้บรรทุกได้ 615 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) • W สัญลักษณ์ความเร็ว (กรณีนี้สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ตัวเลขสี่หลัก 1916 คือสัปดาห์และปี่ที่ผลิตยาง 19 สองตัวเลขแรกคือสัปดาห์ 16 สองตัวหลังคือปีที่ผลิต การดูแลรักษาและการตรวจสภาพของช่วงล่าง • ชิ้นส่วนช่วงล่างของรถจะถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อทุกสภาพการใช้งาน และต้องการการดูแลรักษาน้อย แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้รถก็ควรจะรู้จักชิ้นส่วนช่วงล่างที่สำคัญ ๆ รวมทั้งหน้าที่และการทำงานของมัน การดูแลรักษาจะต้องหมั่นตรวจสภาพภายนอกของชิ้นส่วนช่วงล่างให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และหมั่นสังเกตการทำงานของส่วนต่าง ๆ และเมื่อพบข้อบกพร่องก็ควรต้องรีบแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนนำรถมาใช้งาน • ยางมีความสำคัญต่อการใช้รถอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องรับน้ำหนักตัวรถกับพื้นถนนและยังเป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนและรักษาพื้นผิวถนนไม่ให้เสียหายเนื่องจากน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกโดยผู้ขับขี่ควรมีความรู้ในคุณสมบัติของยางชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาในยางแต่ละชนิด ทั้งนี้กระทะล้อต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะขอบของกระทะล้อต้องไม่มีจุดที่เป็นสนิมหรือชำรุด ยางก็ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ความสูงของดอกยางต้องไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตรแก้มยางต้องไม่มีรอยแผลจากของมีคม เพราะรอยแผลจะเป็นจุดอ่อนและอาจลึกถึงเส้นใยรับแรงของยางและเป็นสาเหตุให้ยางเสียหายในระหว่างใช้งาน นอกจากนี้ก็ต้องหมั่นตรวจลมยางให้เป็นไปตามที่กำหนดและต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกิดอัตรา เพราะลมยางที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะทำให้ดอกยางสึกไม่เท่ากันและทำให้อายุใช้งานลดลง

รู้แล้วช่วยแชร์ต่อ