โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ใบขับขี่หมดอายุ หรือทำใบขับขี่หาย ต้องต่อภายในกี่วัน

ใบขับขี่หมดอายุ หรือทำใบขับขี่หาย ต้องต่อภายในกี่วัน

หลายคนยังสับสนกับกรณีใบขับขี่หมดอายุ ประชาชนบางส่วนยังไม่รู้กฎระเบียบกรณีทำใบขับขี่หาย หรือใบขับขี่หมดอายุแล้ว เราควรปฏิบัติ ดังนี้

- กรณีใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นต่อภายในระยะเวลา คือ

  • การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 2 ปี เป็นชนิด 5 ปี) ยื่นล่วงหน้าได้ 60 วัน
  • การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี) ยื่นล่วงหน้าได้ 90 วัน

- กรณีใบขับขี่หมดอายุแล้ว ไม่เกิน 1 ปี สามารถแจ้งที่กรมขนส่งทางบก ทำใหม่ได้เลย

- กรณีใบขับขี่หมดอายุแล้ว เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องเข้าอบรม และสอบภาคทฤษฏีใหม่

- กรณีใบขับขี่หมดอายุแล้ว เกิน 3 ปีขึ้นไป ต้องเข้าอบรม สอบภาคทฤษฏี และสอบภาคปฏิบัติใหม่ (เหมือนตอนขอรับใบอนุญาตขับขี่ครั้งแรก)

- กรณีทำใบขับขี่หาย สามารถแจ้งที่กรมขนส่งฯ ทำใหม่ได้เลย

* สามารถศึกษา ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ที่นี่

ทีนี้เราก็พอจะทราบกันแล้วว่าใบขับขี่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อทุกคน หากไม่อยากสอบใหม่ เราไม่ควรเพิกเฉย


รู้แล้วช่วยแชร์ต่อ