โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

ภาพบรรยากาศ

เรียนขับรถและสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน

เรียนขับรถและสอบใบขับขี่ี่โรงเรียน

     เดี๋ยวนี้สะดวกมีทางเลือกมากขึ้น  ในการทำใบขับขี่  กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เซฟไดร์ฟ  ให้สอนขับรถยนต์  จักรยานยนต์และรถขนส่ง10ล้อ  รถพ่วง  และให้สอบใบขับขี่ได้ที่โรงเรียนเลย  ไม่ต้องไปสอบที่ขนส่งอีก  เพียงนำใบรับรองของโรงเรียนไปยื่นกับขนส่งเพื่อรับใบขับขี่  สิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งคือการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  มีการสอนให้ขับรถได้ถูกต้องและรู้กฏจราจร

รู้แล้วช่วยแชร์ต่อ

อัลบั้มล่าสุด