โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

เกี่ยวกับเรา

     ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขับรถเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย เป็นอันดับ 2 ของโลก การมีโรงเรียนสอนขับรถเอกชน จะปูพื้นฐานการขับรถที่ถูกต้อง สอนให้รู้จักกฎจราจรอย่างจริงจัง และปลูกฝังให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับรถ มีน้ำใจและมารยาทในการขับรถ เป็นความตั้งใจของผมที่ต้องการเป็นส่วนทำให้การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการขับรถลดจำนวนลงอย่างเป็นรูปธรรม

     เงินอาจซื้ออะไรก็ได้ เช่น ซื้อรถยนต์ราคาแพงหลายแสนบาทจนเกินหลักล้านก็มี หลายๆ ท่านตัดสินใจซื้อได้ง่ายดาย แต่สำหรับชีวิตความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง เงินเพียงเล็กน้อยสำหรับ ค่าเรียนขับรถ กลับตัดสินใจช้าหรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ "ไม่ให้โอกาสชีวิตตนเองและคนรอบข้าง" เพราะอะไรท่านลองพิจารณากันดู ในชีวิตเราคนหนึ่งเรียนขับรถครั้งเดียวแต่นำไปใช้ตลอดชีวิต ความถูก ความแพง คงไม่อาจนำมาพูดในที่นี้ได้

     ผมขอแนะนำว่า "เรียนเถิดครับ" ให้โอกาสกับชีวิตคุณและคนรอบข้าง เพื่อความปลอดภัย กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกๆ คน โรงเรียนสอนขับรถ "พี เอส เซฟไดร์ฟ" จะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้มาเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อมอบความปลอดภัยให้กับทุกๆ ท่าน ด้วยรักจากใจ